LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TUYÊN GIÁO VÀ TỔ CỘNG TÁC VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI

25/09/2023

Thực hiện theo công văn số 483-CV/ĐU ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, về việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên phụ trách công tác tuyên giáo tại đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 Ngày 14 tháng 9 năm 2023 Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tổ Tuyên giáo và Tổ công tác viên dư luận xã hội trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Ngọc Luyến - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổ Tuyên giáo và Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội với mong muốn 02 tổ sẽ là bộ phận tham mưu cùng Đảng ủy trong công tác tuyên truyền, giáo dục và nắm bắt những thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động tại đơn vị, để kịp thời đề xuất với Đảng ủy Công ty các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên, góp phần đảm bảo ổn định chính trị tại đơn vị.

25/09/2020

Trang điện tử Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 07/6/2023, Đảng Uỷ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã tiếp tục phát triển Không gian văn hoá Hồ Chí Minh trên không gian mạng nhằm nâng cao sức lan toả tư tưởng,...

25/09/2020

Lễ Khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

(VOH) - Sáng nay 25/5/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã tổ chức Lễ Khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5.